วิสัยทัศน์

logo

 

วิสัยทัศน์

" เป็นผู้นำเครือข่ายบริการสุขภาพ  ที่มีคุณภาพยั่งยืนระดับประเทศ "

 

 

Purpose


1. Strong CUP                   

 2. Quality Hospital             

 3. Knowledge Organization  

4. Healthy People               

Copyright 2011 วิสัยทัศน์ - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator