วิสัยทัศน์

logo

 

วิสัยทัศน์

" เป็นผู้นำเครือข่ายบริการสุขภาพ  ที่มีคุณภาพยั่งยืนระดับประเทศ "

Copyright 2011 วิสัยทัศน์ - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator