บุคลากร

logo

บุคลากรโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ 


ณ วันที่ 8 สิงหาคม  พ.ศ. 2558 (ตามจริง)

 

ประเภทบุคลากร จำนวน(คน)
-. แพทย์     52
-. ทันตแพทย์      8
1. ข้าราชการ            495
2. พนักงานราชการ      42
3. ลูกจ้างประจำ    127
4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข     294
5. ลูกจ้างชั่วคราว    113
6. ลูกจ้างรายคาบ      38
7. ช่วยราชการ      23
                    รวมบุคลากร  1,192

Copyright 2011 บุคลากร - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator