ประเมินความสุขบุคลากร Happinometer

ขอเชิญเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 

เฉพาะท่านที่ยังไม่ได้ตอบแบบประเมิน
โปรดตอบแบบประเมิน Happinometer
โดยคลิก Link นี้ได้เลยคะ
http://docs.google.com/forms/d/1t4VWydLpIiGLWx2KWVJ2nivsjixz61-k9liz5mcJo6s/edit
 

Copyright 2011 ประเมินความสุขบุคลากร Happinometer - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator