ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

news590725

นายพงศ์ศักดิ์ กาญจนเสวี
บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลอากาศ
แรงดันสูงสำหรับทารก
(High Flow Oxygen System For Newborn)
จำนวน ๒ เครื่อง มูลค่า ๔๕๐,๐๐๐ บาท
คลิกดูรายละเอียด 

Copyright 2011 ข่าวประชาสัมพันธ์ - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator