เลือกตั้งกรรมการผู้แทนพกส

kongtun
---

pokosao

ขอเชิญพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลือกตั้งกรรมการผู้แทน พกส.
และกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.
ฝ่ายสมาชิก ประจำจังหวัดเพชรบุรี
ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ชั้น 8 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
โดยสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามเอกสารแนบท้าย

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ /ปี ๒๕๖๑

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ /ปี ๒๕๖๑  

คลิก..อ่านรายละเอียด

http://www.gad.moi.go.th/NSK-61.html

 
Copyright 2011 ข่าวประชาสัมพันธ์ - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator