ประเมินความสุขบุคลากร Happinometer

ขอเชิญเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 

เฉพาะท่านที่ยังไม่ได้ตอบแบบประเมิน
โปรดตอบแบบประเมิน Happinometer
โดยคลิก Link นี้ได้เลยคะ
http://docs.google.com/forms/d/1t4VWydLpIiGLWx2KWVJ2nivsjixz61-k9liz5mcJo6s/edit
 

เลือกตั้งกรรมการผู้แทนพกส

kongtun
---

pokosao

ขอเชิญพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลือกตั้งกรรมการผู้แทน พกส.
และกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.
ฝ่ายสมาชิก ประจำจังหวัดเพชรบุรี
ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ชั้น 8 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
โดยสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามเอกสารแนบท้าย

Copyright 2011 ข่าวประชาสัมพันธ์ - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator