ค่านิยม

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข (MOPH)
กับการพัฒนาระบบบริหารงานสุขภาพ_กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

logo

ค่านิยม

TEAM PCK

Team  บุคลากรที่ทำงานเป็นทีม
P  = Professional Standard and ethical practice 
: มีจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
C = Customer focus 
: ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
K =  Knowledge Sharing 
: แลกเปลี่ยนเรียนรู้
"มีจริยธรรม
  มุ่งเน้นผู้รับบริการ
  ผลงานได้มาตรฐาน  
  โดดเด่นวิชาการ ทำงานเป็นทีม "

 

Copyright 2011 ค่านิยม - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator