เข็มมุ่ง

logo
เข็มมุ่ง


เข็มมุ่ง ปี 2562 : 1. Smart Hospital : ลดแออัดผู้ป่วยในโรงพยาบาล

2. Green and Clean 
Hospital  

3. HAเข็มมุ่ง ปี 2558-2562    :   สร้างเครือข่ายบริการสุขภาพเข้มแข็ง

Copyright 2011 เข็มมุ่ง - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator