ข่าวสมัครงาน

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

 ที่  เรื่อง  ตำแหน่ง วันที่ประเมิน วันที่ประกาศ วันที่ประกาศผลสอบ
1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง(รายวัน) ผู้ช่วยช่างทั่วไป
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานเปล
พนักงานประกอบอาหาร
24 ก.ค. 2562
23 ก.ค. 2562
23 ก.ค. 2562
22 ก.ค. 2562
 10 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562
2 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้าง(รายเดือน) พยาบาลวิชาชีพ
นักเทคนิคการแพทย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
23 ก.ค.2562
22 ก.ค.2562
22 ก.ค.2562
10 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562
3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18 ก.ค. 2562
 
9 ก.ค. 2562 19 ก.ค. 2562
Copyright 2011 ข่าวสมัครงาน - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator