ข่าวสมัครงาน

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

 ที่  เรื่อง  ตำแหน่ง วันที่ วันที่ประกาศ
1

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
นักกายภาพ

ลำดับที่ 1 รายงานตัว
วันที่ 20 ก.ย. 2562
19 ก.ย. 2562
2

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานประจำห้องยา
จำนวน 2 อัตรา

รับสมัคร
23-27 ก.ย. 2562
18 ก.ย. 2562
3

 ประกาศ กำหนดวัน เวลาและสถานที่
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

สัมภาษณ์
วันที่ 24 ก.ย. 2562 
13 ก.ย. 2562
3

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ ความรู้ ครั้งที่ 2

 

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 13 ก.ย. 2562
เวลา 13.00 น.
12 ก.ย. 2562
4

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

12 ก.ย. 2562 12 ก.ย.2562
5

 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

12 ตำแหน่ง (29 อัตรา)

รับสมัครวันที่
16-20 ก.ย. 2652
9 ก.ย. 2562
6

 รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

  3 ก.ย. 2562
7

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

นักกายภาพ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

เข้ารับการประเมิน
วันที่ 11 ก.ย. 2562
3 ก.ย. 2562
8

 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

นักจิตวิทยา 1 อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา
นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

รับสมัคร 
วันที่ 16-20  ก.ย. 2562
3 ก.ย. 2562
Copyright 2011 ข่าวสมัครงาน - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator