ประกาศ เรื่องรับสมัครข้าราชการเลื่อนระดับ

ประกาศณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา
ของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ
ให้ดำรงตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
คลิกอ่านรายละเอียด

Download ใบสมัคร คลิกที่ด้านล่าง


รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
คลิก อ่านรายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ 
       และะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักทรัพยกรบุคคล
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Copyright 2011 สมัครเข้าทำงาน - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator