ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)
เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เงินกองทุนบริหารจัดการโรคเรื้อรัง(สปสช.)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ
มีเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ตำแหน่ง พยาบาลวิฃาฃีพ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
สอบสัมภษาณ์ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ชั้น ๘ 
ตึกพิฆเนศวรสุรสังกาศประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพื่อ
คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เงินกองทุนบริหารจัดการโรคเรื้อรัง(สปสช.)
ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน
ชั้น ๕ ตึกพิฆเนศวรสุรสังกาศ
ประกาศโรงพยาาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)
๑. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
๒. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
๓. ตำแหน่งพนักงานผ่าศพและรักษาศพ
๔. ตำแหน่งพนักงานประจำตึกประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับกการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ 
ในการประเมินความรู้ความสามารถ
ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน,  
ตำแหน่งพนะักงานช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด
และตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร


Copyright 2011 สมัครเข้าทำงาน - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator