ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ

ในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานสาธารณสุชจังหวัดเพชรบุรี


ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กำหนด วัน เวลา สถานที่

ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักกายภาพ

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
จำนวน ๑ อัตรา 
ค่าตอบแทน ๑๙,๕๐๐.- บาท
รับสมัครวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึง ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ในวันและเวลาราชการ


ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

Copyright 2011 สมัครเข้าทำงาน - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator