รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร

ประกาศ รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร
คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
จำนวน ๗ ตำแหน่ง 
รวมจำนวน ๘ อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
ถึง วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ 
ในวันเวลาราชการ
ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
อาคารพิฆเนศาสรสุรสังกาศ ชั้น ๘
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน

ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่
เข้ารับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง รายฃื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑

มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีCopyright 2011 สมัครเข้าทำงาน - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator