ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
คลิกดูรายละเอียดด้านล่างประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ขอแก้ไข วัน เวลา ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
เดิมจากวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
ขอแก้เป็นวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
เวลา ๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙
อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
และแก้ไขประกาศรับสมัครฯ
ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพฃรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วันเวลา
สถานที่ในการประเมินความรู้
ความสามารถทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป,ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,
ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

และระดับชำนาญการพิเศษ
ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวน ๓ ราย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘


Copyright 2011 สมัครเข้าทำงาน - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator