ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
คลิ๊กอ่านรายละเอียด

 

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ้านการเลือกสรร
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
๑.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
๒.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
๓.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
๔.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
๕.ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ
กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
และความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด
จำนวน ๑ เครื่อง
ราคางบประมาณวงเงิน ๑,๐๗๐,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
คลิกดูรายละเอียดด้านล่างCopyright 2011 สมัครเข้าทำงาน - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator