ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย
ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ถึง ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
จำนวน ๑ อัตราDownLoad แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานราชการ

Download แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานราชการ
คลิ๊ก Download

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
จำนวน ๑ อัตรา

Copyright 2011 สมัครเข้าทำงาน - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator