ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
ในวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๙.๐๐ น. ห้องประชุมทับทิมสยาม  
ตึกพิฆเนศวรสุรสังกาศ ชั้น ๘

คลิกอ่านรายละเอียดด้านล่าง

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ขอขยายระยเวลาการรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ถึง วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เงินกองทุนบริหารจัดการโรคเรือรัง(สปสช.)
จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ๗,๑๐๕.- บาท

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่
เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ขอแก้ไข จำนวนอัตราว่าง ในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร อัตราว่าง  ๓ อัตรา
ขอเปลี่ยนเป็น อตราว่าง ๔ อัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ำ ๖,๙๑๐.- บาท

Copyright 2011 สมัครเข้าทำงาน - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator