ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ขอขยายระยเวลาการรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ถึง วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่
เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ขอแก้ไข จำนวนอัตราว่าง ในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร อัตราว่าง  ๓ อัตรา
ขอเปลี่ยนเป็น อตราว่าง ๔ อัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ำ ๖,๙๑๐.- บาท

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เงินกองทุนบริหารจัดการโรคเรือรัง(สปสช.)
จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ๗,๑๐๕.- บาท

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)
ตำแหน่งที่รับสมัคร
เจ้าพนักงานธุรการ           จำนวน ๒ อัตรา
พนักงานผ่าและรักษาศพ จำนวน ๑ อัตรา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๓ อัตรา
พนักงานประจำตึก           จำนวน ๒ อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


Copyright 2011 สมัครเข้าทำงาน - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator