ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
เงินกองทุนบริหารจัดการโรคเรื้อรัง(สปสช.)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กำหนด วัน เวลา สถานที่
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค(ด้านโยธา)
เจ้าพนักงานเวชสถิิติ
และนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง
๑. นายช่างเทคนิค(ด้านโยธา) จำนวน ๑ อัตรา
๒. เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน ๑ อัตรา
๓. นักวิขาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๕๙


ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)
เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เงินกองทุนบริหารจัดการโรคเรื้อรัง(สปสช.)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการCopyright 2011 สมัครเข้าทำงาน - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator