ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กำหนด วัน เวลา สถานที่
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค(ด้านโยธา)
เจ้าพนักงานเวชสถิิติ
และนักวิชาการสาธารณสุข

Copyright 2011 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator