ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง
๑. นายช่างเทคนิค(ด้านโยธา) จำนวน ๑ อัตรา
๒. เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน ๑ อัตรา
๓. นักวิขาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๕๙


Copyright 2011 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator