ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)
เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เงินกองทุนบริหารจัดการโรคเรื้อรัง(สปสช.)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการCopyright 2011 ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator