ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ
มีเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ตำแหน่ง พยาบาลวิฃาฃีพ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
สอบสัมภษาณ์ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ชั้น ๘ 
ตึกพิฆเนศวรสุรสังกาศCopyright 2011 ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator