ประกาศโรงพยาาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)
๑. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
๒. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
๓. ตำแหน่งพนักงานผ่าศพและรักษาศพ
๔. ตำแหน่งพนักงานประจำตึกCopyright 2011 ประกาศโรงพยาาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator