ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับกการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ 
ในการประเมินความรู้ความสามารถ
ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน,  
ตำแหน่งพนะักงานช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด
และตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร


Copyright 2011 ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator