ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ             ๑๕ อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน  ๑ อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้   ๑ อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานห้องผ่าตัด            ๑ อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานประกอบอหาร      ๓ อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

Copyright 2011 ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator