ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อย้าย ให้ดำรงตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Copyright 2011 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator