ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย
ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ถึง ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

Copyright 2011 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator