ทำเนียบผู้อำนวยการ

logo 

 ทำเนียบผู้อำนวยการ

 

14

14. นายแพทย์ชุมพล  เดชะอำไพ
ตุลาคม 2560 - ปัจุบัน

13

13.นายแพทย์สาธิต  รัตนศรีทอง

พ.ศ. 2556- กันยายน พ.ศ.2560 

12

12.นายแพทย์พูลสวัสดิ์ สมบูรณ์ปัญญา

พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556

11

11.นายแพทย์จินดา แอกทอง
 

พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552

10

10.นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์
 

พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2551

9

9.นายแพทย์สวัสดิ์ เถกิงเดช
 

 พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540

8

8.นายแพทย์วิชิต บุญยวรรธนะ
 

 พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539

7

7.นายแพทย์ถาวร ลอประยูร
 

พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2538

6

6.นายแพทย์ธีระ พิทักษ์ประเวช
 

 พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2534

5

5.นายแพทย์บำเพ็ญ กำเนิดศิริ
 

 พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2532

4

4.นายแพทย์มนู สาริกะภูติ
 

 พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2517

3

3.นายแพทย์วุฒธิ โพธิสุนทร
 

 พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2503

2

2.นายแพทย์ ม.ร.ว. ไพฑูรย์ สุทัศนีย์
 

 พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2500

1

1.นายแพทย์สมประสงค์ วีระไวทยะ
 

พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2497

 

Copyright 2011 ทำเนียบผู้บริหาร - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator