ประจำเดือนมิถุนายน 2561

ประเภทข้าราชการ

dd6106 1

นายเท็น อนันคลาโภชัย
นายแพทย์ชำนาญการ
รังสีวิทยา


ประเภทลูกจ้าง
dd6106 2
นางสุกัญญา แท่นนิล
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
งานสนาม

ผลงานเด่น

จัดสวนสวยงาม
ตัดแต่งต้นไม้เป็นรูปสัตว์สวยงาม
จัดหาต้นไม้มาปลูกให้โรงพยาบาล
โดยไม่ต้องใช้เงินโรงพยาบาล

 

Copyright 2011 มุมบุคคลดีเด่น - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator