ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ประเภทข้าราชการ
p1 6107
นางพนมกร  หิรัญญัตฐิติ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานผู้ป่วยหนักอายุรกรรม

ประเภทลูกจ้าง
p2 6107
นางสาวธนวรรณ บรรลือทรัพย์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
กลุ่มงานการแพทย์ผสมผสาน

 

Copyright 2011 มุมบุคคลดีเด่น - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator