ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

ประเภทข้าราชการ
pp1 6005
นางพัชรา ยิ้มศรวล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม

ผลงานเด่น

ร่วมปฏิบัติงานกับคณะทำงานส่งเสริมการบริจาค
อวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ
จนเกิดผลสำเร็จด้วยดีโดยไม่หวังผลตอบแทน
ด้วยระบบงานการบริหารอวัยวะที่มีความซับซ้อน
และขั้นตอนมากมายใช้ standing order for donor
ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อให้อวัยวะสามารถนำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้รับได้มากที่สุด
ก่อให้เกิดชีวิตใหม่ที่มีคุณภาพ
ผู้จากไปได้ประกอบบุญกุศลอันยิ่งใหญ่
ต่อชีวิตใหม่ให้กับผู้ที่ทุกข์ทรมาน สิ้นหวังในชีวิต
ได้มีชีวิตที่สมบูรณ์แข็งแรง


ประเภทลูกจ้าง

pp2 6005
นางรณิดา ยิ่งวัชรกร 

พนักงานวิทยาศาสตร์
พยาธิวิทยาคลินิก

ผลงานเด่น

1. รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบ
การส่งตัวอย่างจาก รพ.ชุมชน ต่าง ๆ (รพ.เอกชน)
รพ.สต. ในจังหวัดเพชรบุรี รวบรวมส่งการเงิน
เพื่อเรียกเก็บเงินในแต่ละเดือนที่ส่งตัวอย่างมาตรวจ
ที่กลุ่มงาน พยาธิวิทยาคลินิก
รพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งยอดเงินมีมูลค่ามากกว่าหนึ่งล้านต่อปี
เป็นการทำรายได้ให้โรงพยาบาล
2. การส่งตัวอย่างเพื่อตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์
ในเด็กแรกเกิดโดยรวดเร็ว เพื่อป้องกัน
โรคเอ๋อ ปัญญาอ่อนในเด็กทารก

 

Copyright 2011 มุมบุคคลดีเด่น - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator