ประจำเดือน มกราคม 2562

ประเภทข้าราชการ
p1 6201

นายสนอง เพชรคง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

ผลงาน
1.มีส่วนร่วมได้รับรางวัลดีเด่น และดีเยี่ยม
จากปลัดกระทรวงสาธารณสุขปี ๒๕๖๑
ในเรื่องการกำกับการดูแลองค์กรที่ดี
2.พัฒนารพ.ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ระดับคุณภาพปี ๒๕๖๑
3.พัฒนากองทุนขยะ “ขุมทรัพย์PCK”
4.ป้องกันโรงพยาบาลไม่ให้เกิดน้ำท่วมได้ ๒ ปีติดต่อกัน

ประเภทลูกจ้าง

p2 6201
นางบุญรวม สีสะอาด
พนังงานช่วยเหลือคนไข้
ศัลยกรรมกระดูกหญิงและเด็ก

ผลงาน
1.จัดทำถุงฟองน้ำกันกดทับ อดีตจะใช้ถุงมือใส่น้ำแล้วรองบริเวณส้นเท้า
เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับบริเวณส้นเท้าในรายที่ ON Skin traction
หรือในรายที่ทำการผ่าตัดบริเวณขา
แต่ถุงมือน้ำจะมีการรั่วซึมแตกได้ง่ายและมีความชื้นทำให้ผิวหนังอ่อนแอลง
จึงได้คิดประยุกต์ใช้ฟองน้ำม้วนเป็นแท่งแล้วห่อหุ้มด้วย Stockinette
ซึ่งรองรับน้ำหนักบริเวณส้นเท้าได้เป็นอย่างดี
ทำให้ผู้ป่วยไม่เกิด Pressure sore บริเวณส้นเท้า และรู้สึกสบาย
2.ได้รับการชื่นชมจากผู้ป่วยและญาติ
ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื่องความสะอาดร่างกาย
และขับถ่ายไม่ออก

Copyright 2011 มุมบุคคลดีเด่น - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator