ประกาศแผนงบประมาณเงินบำรุงปี 2560

แผนงบประมาณเงินบำรุงปี 2560 (แผนพัสดุ)
1.ครุภัณฑ์การแพทย์

2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.ครุภัณฑ์ไม่ใช่การแพทย์
4.จ้างเหมาบริการ


 แผนงบประมาณเงินบำรุงปี 2560 (แผนยุทธศาสตร์)


Copyright 2011 ประกาศแผนงบประมาณเงินบำรุงปี 2560 - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator