ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
คลิ๊กอ่านรายละเอียด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียด

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมประจำปี 2561

1. ประกาศแผนเครื่องควบคุมการให้สารน้ำ 14 เครือง
2. ประกาศแผนเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ 2 เครื่อง
3. ประกาศแผนเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 2 เครื่อง
4. ประกาศแผนเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 2 เครื่อง
5. ประกาศแผนเครื่องจี้ห้ามเลือด 1 เครื่อง
6. ประกาศแผนกล้องส่องตรวจกระเพาะ 1 เครื่อง
7. ประกาศแผนเครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง
8. ประกาศแผนเครื่องวัดความยาวลูกตา 1 เครื่อง
9. ประกาศแผนเครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื้อ 1 เครื่อง
10.ประกาศแผนเครื่องดมยาสลบ 1 เครื่อง
11.ประกาศแผนเครื่องรัดห้ามเลือดระบบไฟฟ้า 1 เครื่อง
12.ประกาศแผนเลื่อยตัดกระดูก 1 เครื่อง
13.ประกาศแผนอวัยวะเทียมโลหะดามกระดูก จำนวน 30 ชุด

เปิดเผยราคากลางเครื่องล้างเครื่องกรองเลือด

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง เปิดเผยราคากลางเครื่องล้างเครื่องกรองเลือด

Copyright 2011 จัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator